zamknij menu

Regulamin sklepu

§ 1
INFORMACJE OGÓLNE O SKLEPIE

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.ledoxrental.pl prowadzony jest przez firmę Ledox Rental Sp. z o.o., zarejestrowana pod adresem: ul. Pszenna 2a, 64-115 Wilkowice (poczta Święciechowa), który jest również adresem korespondencyjnym, a także miejscem prowadzenia działalności; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000814778, NIP: 6972374317, REGON: 384908354; posiadająca kapitał zakładowy w kwocie 10.000,00 złotych.

  Dane kontaktowe:
  – adres e-mail: rental@ledox.com.pl
  – nr telefonu: +48 511 731 326
 2. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego ledoxrental.pl. Regulamin jest ogólnodostępny na stronie internetowej sklepu w zakładce „Regulamin”, znajdującej się w dolej części witryny.

§ 2
DEFINICJE

 1. Sklep – oznacza sklep internetowy prowadzony pod adresem www.ledoxrental.pl.
 2. Klient – oznacza każdą osobę przeglądającą treść Sklepu.
 3. Konsument – oznacza konsumenta w rozumieniu przepisów dyrektywy PE i Rady nr 2011-83-UE z dnia 25-paź-2011, tzn.: każda osoba fizyczna, która dokonując zakupów w Sklepie, działa w celach niezwiązanych z działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą ani wykonywaniem wolnego zawodu.
 4. Przedsiębiorca – oznacza przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów dyrektywy PE i Rady nr 2011-83-UE z dnia 25-paź-2011, tzn.: każdą osobę fizyczną lub każdą osobę prawną, niezależnie od tego, czy jest to podmiot publiczny czy prywatny, która dokonując zakupów w Sklepie – w tym również za pośrednictwem każdej innej osoby działającej w jej imieniu lub na jej rzecz – działa w celach związanych z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wykonywaniem wolnego zawodu.
 5. Użytkownik – oznacza Konsumenta lub Przedsiębiorcę, który posiada w Sklepie konto.

§ 3
REJESTRACJA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Klient może składać zamówienia w Sklepie po założeniu konta lub bez rejestracji podając jednorazowo dane wymagane do realizacji zamówienia. Klient posiadający konto staje się Użytkownikiem.
 2. Klient może założyć konto przy składaniu zamówienia lub korzystając z formularza dostępnego w panelu klienta.
 3. W celu założenia konta Klient ma obowiązek:
  – wypełnić wszystkie wymagane pola, w tym ustanowić dla siebie hasło, które nie może być krótsze niż 8 znaków i nie dłuższe niż 20 znaków;
  – złożyć oświadczenie woli, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia;
  – złożyć oświadczenie woli, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji umów zawartych za pośrednictwem Sklepu.
 4. W momencie zakładania konta oraz w dowolnym późniejszym terminie Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu otrzymywania wszelkich informacji handlowych od Sklepu (jak np. informacje o nowych produktach, promocje, itd..).
 5. Po przesłaniu wypełnionego formularza Klient otrzymuje od Sklepu drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej potwierdzenie rejestracji Konta. W potwierdzeniu zawarty jest link aktywacyjny, którego kliknięcie powoduje aktywacje Konta.
 6. Po zalogowaniu się do konta Użytkownik może dokonywać zmian danych podanych podczas rejestracji oraz przeglądać swoje dotychczasowe zamówienia. Umożliwia to korzystanie z Panelu Klienta.
 7. W sytuacji uzasadniającej przypuszczenie, że hasło do Konta danego Użytkownika znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zmienić hasło za pośrednictwem Konta lub powiadomić o tym fakcie Sklep z wykorzystaniem wszelkich możliwych środków komunikacji.
 8. Podanie danych w trakcie rejestracji jest dobrowolne, a osobie która udostępnia dane przysługuje prawo do ich dostępu, poprawiania, usunięcia oraz do odwołania w każdym czasie wyrażonych zgód na otrzymywanie informacji handlowych. Zgoda na przesyłanie Klientowi informacji handlowych może być w każdym czasie cofnięta. Chęć cofnięcia zgody na przetwarzanie danych Klient powinien zgłaszać do obsługi Sklepu mailowo lub telefonicznie.
 9. Powierzone dane są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Więcej informacji na ten temat znajduje się w dostępnej poprzez stronę Polityce Prywatności.
 10. Dane udostępniane przez Klientów podczas rejestracji będą wykorzystywane przez Sklep wyłącznie w celu realizacji zamówień, do wewnętrznych celów Sklepu dotyczących ewidencjonowania sprzedaży oraz w celach podatkowych. O ile Klient wyrazi na to zgodę podczas rejestracji, jego dane mogą być również wykorzystywane do przesyłania przez Sklep informacji handlowych dotyczących nowych produktów lub promocji.
 11. Sklep informuje, że zawieranie umów sprzedaży w Sklepie następuje drogą elektroniczną, w ramach której adres e-mail i hasło Użytkownika stanowią wyłączny sposób jego identyfikacji przez Sklep i zamówienia skutecznie złożone z użyciem ww. elementów będą prawnie wiążące dla stron.

§ 4
INFORMACJE O TOWARACH, CENACH, RABATACH I GWARANCJACH

 1. Sklep umożliwia Użytkownikom w szczególności:
  – składanie zamówień na towary dostępne w Sklepie internetowym oraz zawieranie umów sprzedaży na odległość,
  – uzyskiwanie informacji o towarach oraz usługach dostępnych w Sklepie internetowym,
 2. Informacja o towarach przedstawiona na stronie Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa. Stanowią one ogłoszenie i informację Sklepu o towarach możliwych do zakupu poprzez złożenie przez Użytkownika ofert zakupu na stronie Sklepu internetowego oraz sugerowany cennik towarów, które to stanowią zaproszenie do składania ofert w celu zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Sugerowane ceny podawane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN) netto i brutto.
 4. Sugerowane ceny zawierają rabat od cen katalogowych producentów, którego udzielenie jest jednoznaczne z przeniesieniem pewnych obowiązków gwarancyjnych na Użytkownika dokonującego zakupów w Sklepie.
 5. Szczegółowy zakres obowiązków gwarancyjnych o którym mowa w ustępie powyżej jest opisany w Warunkach Gwarancyjnych, które są dostępne na stronie Sklepu.
 6. Cena końcowa do zapłaty brutto wraz z kosztami przesyłki w wybranej przez Użytkownika opcji dostawy towarów podawana jest przez Sklep w potwierdzeniu otrzymania zamówienia. Koszty przesyłki w zależności od możliwych opcji wskazane są również na stronie Sklepu przy składaniu zamówienia.
 7. Zdjęcia i obrazki ilustrujące poszczególne towary mają charakter poglądowy i mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu oferowanych produktów. Grafiki te są dostarczane przez producenta i to on odpowiada za ich zgodność z towarem o danym numerze identyfikacyjnym.

§ 5
ZAMÓWIENIA, ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Klient lub Użytkownik wybiera towar przedstawiony na stronie Sklepu, a następnie po koniecznym zapoznaniu się ze szczegółami produktu (m.in. takimi jak opis, wymiary, dane techniczne) klika w funkcję „Dodaj do koszyka”, umieszczoną przy opisie wybranego towaru. Usuwanie towaru z koszyka odbywa się poprzez kliknięcie w funkcję „Usuń” (czerwona ikona „X”) w koszyku.
 2. Klient może dodać wiele produktów do koszyka, jednocześnie mając możliwość zmiany ilości sztuk wybranych produktów.
 3. Po zakończeniu wybieraniu towarów oraz po wypełnieniu wymaganych pól formularza zamówienia Klient lub Użytkownik klika w funkcję „Przejdź do kasy”, co powoduje przejście do formularza finalizacji zakupu:
  – Użytkownik, czyli Klient, który dokonał uprzednio rejestracji (założenia Konta) w sposób opisany w §3 Regulaminu po kliknięciu w funkcję „Przejdź do kasy” kończy etap składania oferty zakupu poprzez zalogowanie się i kliknięcie w funkcję „Kupuję i płacę”.
  – Klient, który składa ofertę zakupu bez uprzedniej rejestracji jest obowiązany postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie Sklepu internetowego oraz wypełnienie wszystkich wymaganych pól. Pola wymagane będą wyraźnie zaznaczone jako konieczne do wypełnienia, o czym Klient zostanie poinformowany.
 4. Po skutecznym zatwierdzeniu opcji „Kupuję i płacę” na adres e-mail Użytkownika lub Klienta zostanie wysłany komunikat o złożeniu zamówienia wybranych produktów do Sklepu. Wówczas zamawiający postępuje zgodnie z wybraną przez siebie formą płatności.
 5. Sklep po otrzymaniu zamówienia sprawdza stan magazynowy. Jeżeli towar o wybranej przez Użytkownika specyfikacji technicznej i cenowej:
  – nie jest dostępny: Sklep kontaktuje się z Użytkownikiem i ustala dalsze postępowanie.
  – jest dostępny na magazynie sklepu, lub na magazynie producenta: Sklep przyjmuje zamówienie do realizacji i przesyła do Użytkownika:
  • specyfikację wybranego towaru,
  • wybrany przez Użytkownika sposób płatności,
  • sposób dostawy,
  • planowany termin dostawy.
 6. W tym momencie zawierana jest umowa sprzedaży towarów, a zamówienie przyjmuje status „W trakcie realizacji”.
 7. Sklep każdorazowo informuje Użytkownika na podany adres e-mail o momencie wysłania towarów z magazynu oraz o spodziewanym terminie i godzinie dostawy w komunikacie „Dostawa Realizacji Zamówienia”. Jeżeli dostępne – Sklep podaje w komunikacie numer listu przewozowego. W przypadku większej ilości przesyłek i/lub możliwych różnych terminów dostaw, Sklep kontaktuje się z Użytkownikiem drogą telefoniczną w celu ustalenia szczegółów dostawy.
 8. Umowa sprzedaży towarów pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem zawierana jest w języku polskim i stosuje się do niej przepisy prawa polskiego.
 9. Dokument sprzedaży w wersji papierowej (faktura VAT) zostaje przesłany listownie na adres dostawy Towarów lub dołączony do paczki zawierającej towar.

§ 6
DOSTAWA TOWARU

 1. Dostawy są realizowane za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm kurierskich na zlecenie Sklepu.
 2. W miarę możliwości Sklep przekazuje Użytkownikowi nazwę dostawcy oraz numer listu przewozowego, oraz spodziewany termin i godzinę dostawy.
 3. Użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt organizuje rozładunek Towaru ze środka transportu. W przypadku Towarów o dużych gabarytach i/lub dużej wadze może być konieczne użycie urządzeń podnoszących (np. dźwig, wózki widłowe, itp..).
 4. Przy odbiorze przesyłki od kuriera Użytkownik jest zobowiązany:
  – sprawdzić jej stan, w szczególności czy opakowanie nie ma śladów uszkodzeń,
  – sprawdzić czy Towar był przewożony we właściwej pozycji określonej na opakowaniu,
  – sprawdzić czy dostarczono wszystkie zamówione Towary.
 5. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości Użytkownik powinien odmówić przyjęcia przesyłki, sporządzając z udziałem kuriera odpowiedni protokół oraz niezwłocznie poinformować o tym fakcie Sklep za pomocą wszelkich możliwych środków komunikacji.

§ 7
PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 1. Konsument, który zawarł umowę sprzedaży na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając na piśmie oświadczenie woli w terminie 14 dni. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczony jest od dnia dostawy Towarów. Dla zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wystarczy wysłać pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed jego upływem lub załączyć do przesyłki ze zwracanym towarem na adres Sklepu.
 2. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje w przypadkach, gdy:
  – towar wykonywany był na specjalne zamówienie (np. filtry powietrza), itp..
  – towar po wmontowaniu go w celu sprawdzenia uległ nierozłącznemu połączeniu lub trwałemu zużyciu w stopniu uniemożliwiającym jego ponowne wykorzystanie (np. uszczelki, izolacje techniczne, itp..).
 3. Informacja o braku możliwości zwrotu towaru w związku z sytuacjami opisanymi w ustępie powyżej jest każdorazowo umieszczona w karcie produktu.
 4. Konsument odsyła Towar na adres Sklepu:
  – bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 14 dni od dnia poinformowania Sklepu o decyzji;
  – na własny koszt, tzn. Konsument jest zobowiązany zorganizować i opłacić transport Towarów we własnym zakresie i na własny koszt.
 5. Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, nie noszącym śladów użytkowania.
 6. Sklep zwraca Użytkownikowi koszty Towarów oraz dostawy w pełnej wysokości po otrzymaniu Towarów i potwierdzeniu stanu wskazującego na brak śladów zużycia.
 7. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa taka uważana jest za niezawartą.
 8. Przedsiębiorca nie będący Konsumentem nie posiada możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

§ 8
PROCEDURA REKLAMACJI I GWARANCJI

 1. Towary sprzedawane przez Sklep mogą być objęte gwarancja udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora. Sklep nie udziela żadnej osobnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane Towary.
 2. Warunki gwarancyjne producenta lub dystrybutora są określone dla każdego Towaru i opisane w Warunkach Gwarancyjnych.
 3. Klient może reklamować Towar posiadający wady w następujący sposób:
  – korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sklep może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sklepu na adres e-mail: rental@ledox.com.pl lub m.kobylanski@ledox.com.pl;
  – korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy w związku z niezgodnością produktu z umową – w takim przypadku należy złożyć reklamację poprzez wysłanie reklamacji na adres e-mail: rental@ledox.com.pl lub m.kobylanski@ledox.com.pl. Sklep po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego kontaktuje się z Użytkownikiem w celu ustalenia szczegółów zwrotu Towaru i rozpoczęcia trybu reklamacji.
 4. Po sprawdzeniu Towaru i uznaniu reklamacji – Sklep na swój koszt:
  – jeżeli możliwa jest naprawa – wysyła Towar naprawiony,
  – jeżeli naprawa nie jest możliwa – wysyła Towar nowy identyczny z reklamowanym,
  – jeżeli nie jest możliwe wysłanie nowego identycznego towaru – wysyła nowy Towar równoważny i nie gorszy / tańszy od Towaru reklamowanego,
  – jeżeli nie jest możliwe wysłanie nowego Towaru równoważnego – zwraca koszty zakupu.
 5. Użytkownik akceptuje, że w przypadku bezzasadnego zgłoszenia gwarancyjnego lub reklamacyjnego będzie zobowiązany pokryć wszystkie wynikłe z tego tytułu koszty, w tym m.in.: koszty transportu Towaru, koszty robocizny wyspecjalizowanego serwisu, koszty diagnozy w przypadku wykonania szczegółowych badań, itp.

§ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sklep informuje, że w funkcjonowaniu Sklepu internetowego mogą wystąpić przerwy utrudniające lub uniemożliwiające korzystanie ze Sklepu internetowego, a wynikające z przyczyn technicznych (konserwacje, przeglądy itp.) lub z innych przyczyn od niego niezależnych.
 2. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.ledoxrental.pl. Regulamin w brzmieniu obowiązującym Klienta, może być również przesłany nieodpłatnie Klientowi na każde jego żądanie w formie pisemnej lub elektronicznie.
 3. Regulamin Sklepu internetowego nie ogranicza praw Klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywiny, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, a także ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu zamieszczenia ich na stronie www.ledoxrental.pl i mają zastosowanie wyłącznie do umów sprzedaży zawartych po zamieszczeniu zmian.
 5. Data opublikowania regulaminu: 16 marca 2021.
  Ostatnia aktualizacja regulaminu: 16 marca 2021.